Site announcements

Picture of RTU Admin
Piekļuve e-mācību videi
by RTU Admin - Wednesday, 18 October 2017, 12:29 PM
 

Ja tehnisku iemeslu dēļ neizdodas iekļūt e-mācību vidē, lūdzu, rakstiet uz ppp@skola2030.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un izglītības iestādi, kuru pārstāvat projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Paldies par sapratni!

 

Available courses

Šis kurss ir paredzēts ikvienam pirmsskolas skolotājam, kurš vēlas labāk izprast pilnveidotās pirmsskolas vadlīnijas un  mācību pieeju.

Kursa tēmas pa nedēļām:

1.nedēļa - Iepazīšanās

2.nedēļa - Bērni pirmsskolā mācās

3.nedēļa - Skolotāja loma

4.nedēļa - Pašvadīta mācīšanās

5.nedēļa - Kompleksu uzdevumu plānošana

6.nedēļa - Atgriezeniskā saite un vērtēšana

7.nedēļa - Kopīga plānošana

Visas nedēļas tēmas nebūs pieejamas uzreiz, bet tās tiks atklātas katras nedēļas pirmdienā.

Kursa sasniedzamie rezultāti:
Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā:

    o   Iedvesmo, virza un atbalsta bērnus izaugsmē.

    o   Veido fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un iekļaujošu vidi.

    o   Pamatīgi pārzina savu mācību jomu, pirmsskolas vadlīnijas un mācību programmu.

    o   Plāno mācības stratēģiski un tās efektīvi īsteno:

                              Izvirza sasniedzamo rezultātu;
                              Piedāvā jēgpilnus uzdevumus;
                              Sniedz attīstošu atgriezenisko saitu;
                              Rosina domāt par mācīšanos.

    o   Pilnveido savu profesionālo praksi un sadarbojas ar kolēģiem un vecākiem bērnu mācīšanās atbalstam.

Kurss notiks tiešsaistē, katru nedēļu saņemot jaunus uzdevumus: skatīties video, lasīt rakstus, apspriest jauno informāciju, piedāvāt savas idejas, kā to ieviest savā darbā. Kursu ilgums ir 7 nedēļas, katru nedēļu pieslēdzoties uzdevumu pildīšanai sev izdevīgā laikā, tam veltot 4-6 h nedēļā.  Kursu vadīs Skola2030 vecākie eksperti:

Arita Lauka - Maģistra grāds pedagoģijā un angļu valodas skolotāja pamatskolā kvalifikācija.  Privātās pirmsskolas iglītības iestādes “Maziņš kā jūra” pirmsskolas skolotāja un izglītības metodiķe. Iepriekš strādājusi privātajā pirmsskolas iestādē “Alfa” par vadītāju un Starptautiskajā Rīgas sākumskolā par mācību pārzini – metodiķi. Vairāk nekā 15 gadus bijusi sākumskolas un pirmsskolas izglītības metodiķe. Privātas pirmsskolas izglītības iestādes līdzdibinātāja. Skolotāju tālākizglītības programmu autore, mācību vadītāja. Pieredzējusi Starptautiskā Bakalaurāta programmas pirmsskolas un sākumskolas skolotāju tālākizglītības semināru vadītāja un akreditācijas komandu dalībniece. Mācību līdzekļu autore. 

Liene Millere -  Maģistra grāds angļu filoloģijā un vidējās izglītības angļu valodas skolotāja kvalifikācija. Iepriekš strādājusi Majoru vidusskolā par direktora vietnieci informātikas jomā, vairāk nekā 10 gadus bijusi vidusskolas angļu valodas skolotāja un vadījusi tiešsaistes un klātienes kursus eTwinning skolotājiem par projekta metodi. eTwinning vēstniece.

Kvalitatīvi un savlaicīgi izpildot kursā ietvertos nedēļas uzdevumus, ir iespēja saņemt apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides kursa “Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā” 36 h apmērā sekmīgu apguvi. 

Ja rodas tehniski sarežģījumi, lūdzam izmantot forumu vai rakstīt uz e-pastu e-kurss@skola2030.lv.


Programmas direktore Dina Bethere, Dr.paed., prof.